Yapı Sektöründe Daha Verimli ve Hatasız İş Takibi Mümkün!

TeamGram, mimarlık ve mühendislik ofislerinin yanı sıra, inşaat sektöründe faaliyet gösteren işletmeleri çok daha verimli hale getiriyor. Web ve mobil uygulamalar ile Teamgram’ı kullanan ekipler farklı yerlerde olsalar dahi iletişim kopukluğu yaşamıyorlar.

Günümüzde mühendis ve mimarların B2B yazılımı tercihleri, verimlilik artırıcı yazılımlara doğru yön değiştirdi. SAAS (hizmet olarak yazılım) ürünlerin çoğalmaya başlamasıyla, mühendislik ve mimarlık şirketleri, riske girmeden verimlerini artırmada alternatif bir çözüm sahibi oldular. Deloitte’un 1300 küçük ve orta ölçekli işletme üzerinde yaptığı araştırmaya göre bulut teknolojilerini kullanan şirketler yüzde 26 daha hızlı büyüyor.
İşlerini dijitalde çözerek verimlilik artıran şirketlerin yüzde 21 daha fazla kar sağladığı bildiriliyor. Araştırmaya katılan şirketlerin yüzde 85’i ise bulut teknolojisinin daha hızlı büyümenin önünü açtığını düşünüyor.

Daha kolay Proje Takibi

Yapı-inşaat sektörü projelerinin etkin olarak yürütülebilmesi için eş zamanlı ve sürekli olarak izlenmesi gereken çok sayıda kalem bulunuyor. Bu noktada devreye giren TeamGram, farklı lokasyonlardaki işverenler, iş ortaklarının birlikte yürüttüğü süreçler, imzalanan anlaşmalar, şirket çalışanlarının toplantıları gibi yüzlerce aktivitenin takip edilmesini sağlıyor.
Şirketlerde ölçeklenebilir bir altyapı kurulmasını sağlayan TeamGram, e-mail kalabalığının yarattığı verimsizliğin de önüne geçiyor. Ayrıca çalışanların iş değiştirmesi durumunda yaşanacak bilgi kayıpları da engelleniyor.  Bir inşaat projesi başladığında, projenin tüm aşamaları TeamGram üzerinden kolayca takip edilebiliyor. Bir proje üzerinde çalışan farklı ekiplerden kişilere görevler vererek, o proje ile ilgili neler yapıldığı, nelerin aksadığı kolayca fark edilebiliyor.

Toplantı notları

Ekip çalışmasını da güçlendiren TeamGram,  proje esnasında gerçekleştirilen toplantıların notlarının tutulmasını, alınan kararların uygulanması için belli kişilere görevler tanımlanması ve iş takibinin yapılmasını sağlıyor.

Şantiyelerde mobil iş takibiYazılan notlara fotoğraflar ve dosyaların da eklenebildiği uygulama ile şantiyede bir imalatın fotoğrafını çektikten sonra üzerine işaretlemeler yapılabiliyor, notlar düşülerek anında ofisteki ekip arkadaşlarıyla paylaşılabiliyor.  Bu şekilde, sahada çalışanlar, görsel kullanarak ekip arkadaşlarını daha detaylı ve kolay anlaşılır şekilde bilgilendirebiliyorlar. Üzerinde çalışılan proje ile ilgili teklifler, teknik çizimler gibi tüm dokümanlar da TeamGram’da arşivlenebiliyor ve herhangi bir zamanda tüm ekip tarafından kolayca bulunabiliyor. Böylece projeye yönelik bir proje belleği/arşivi de oluşuyor.

 

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook