Temel CRM Terimleri

Satış ekibinizdeki herkesin temel kavramları aynı biçimde anlaması, CRM uygulamanızın başarılı olması için önemlidir.

Bazı temel CRM kavramlarını ve birbiriyle ilişkisini yakından inceleyelim:

Satış Fırsatı: Satış Yönetiminin Temeli

Henüz gerçekleşmemiş ama gerçekleştirmeyi umduğunuz satışlara fırsat diyoruz. Fırsat olmadan satış olmaz, ama her fırsat da satışa dönüşmez. Satışa dönüşebilmiş fırsatlara, kazanılmış fırsat denir.

Satış yönetimi, yeni fırsatlar bulma ve bulunan fırsatları kazanma sürecinin yönetimidir.

Satış Süreci: Fırsat Kazanma Formülünüz

Bir fırsatın bulunmasından kazanılmasına kadar izlenecek yolun tamamına satış süreci diyoruz.

Satış süreci, birbirini izleyen aşamalardan oluşur. Fırsatlar, sırayla bu aşamalardan geçerek kazanılır. Şirketiniz için en iyi çalışan satış sürecinin hangi aşamalardan oluşması gerektiğini belirlemek, CRM yazılımınızdan maksimum faydayı sağlamak için çok önemlidir.

Teklif: Yazıya Dökme Zamanı

Satış süreci ilerleyip de müşterinize neyi hangi fiyatla satmak istediğiniz belli olduğunda bunu yazılı olarak sunmanız istenebilir. Bu belgeye teklif diyoruz.

Önemli bir nokta: Satış süreci, teklif hazırlanmasından çok önce başlar. Satışları teklifler üzerinden takip etmeyin. Teklif sadece bir belgedir. Bazen aynı iş için defalarca teklif vermek gerekebilir. Bazen de hiç teklif vermeden satmak mümkün olabilir. Satış yönetiminde esas olan tekliflerin değil, satış sürecinin ve o süreçteki fırsatların yönetimidir.

Ancak teklif hazırlamak, sürecin önemli ve zaman alan bir kısmıdır. TeamGram ile bunu da kolaylaştırabilirsiniz.

Sipariş

Müşteri teklifinizi kabul edip satın almayı kabul ettiği ürünleri bildirdiğinde oluşan belgeye sipariş diyoruz.

Sipariş, satış sürecinin en sonlarında ortaya çıkan bir belge olduğu için, satış yönetiminde çok faydalı değildir. Sadece siparişleri izlerseniz, satış sürecinin büyük bölümünü gözden kaçırmış olursunuz.

Bir sipariş aldığınızda ilgili satış fırsatının durumunu ve tutarını güncellemek gerekebilir. Bazen aynı müşterinin tek bir satış fırsatıyla ilgili çok sayıda sipariş verebileceğini de unutmayın.

TeamGram ile siparişlerinizi de satış fırsatlarıyla ilişkilendirip teslimata kadar takip edebilirsiniz.

TeamGram hesabınız yoksa buradan oluşturabilirsiniz.

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook